Altijd het juiste adres
 voor informatie, hulp en steun,
   voor ontmoeting, creativiteit en beweging.

logo-partners-in-welzijn

Hulp bij praktische problemen

Centrum voor Jeugd en Gezin WM

Ook ouderen kunnen praktische problemen hebben in verband met opvoeden en opgroeien: als het niet over de eigen kinderen gaat, dan misschien over de kleinkinderen. 

Raad & Daad Sittard-Geleen

Raad & Daad is bedoeld voor alle inwoners van Sittard-Geleen die onvoldoende gebruik maken van voorzieningen en regelingen met betrekking tot zorg en inkomen.

Informatie en advies voor ouderen

55-plussers kunnen gebruik maken van verschillende mogelijkheden die Partners in Welzijn biedt om aan informatie en advies te komen:

  • Sociaal raadslieden in Sittard-Geleen
  • Raad & Daad in Sittard-Geleen
  • Informatie & Advies in Beek

Bij deze diensten kunnen alle inwoners van de genoemde gemeenten - en dus ook 55-plussers - terecht voor
informatie en advies over sociale verzekeringen, uitkeringen, woontoeslag, zorgtoeslag, kwijtschelding van belastingen, bijzondere bijstand, consumentenzaken enzovoort.Speciaal voor ouderen

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen:
•  als u in de gemeente Sittard-Geleen woont, bel 457 19 19
•  als u in de gemeente Beek woont, bel 428 80 60

Klussendienst WM

Welzohandig verzorgt in de Westelijke Mijnstreek klussen en hand- & spandiensten voor
55-plussers, mensen met beperkingen en verenigingen.