Altijd het juiste adres
 voor informatie, hulp en steun,
   voor ontmoeting, creativiteit en beweging.

logo-partners-in-welzijn

Hulp bij praktische problemen

Steunpunt Mantelzorg

Mensen die zorgen voor een chronisch ziek of gehandicapt familielid kunnen tegen heel praktische problemen aanlopen. Zij kunnen daarmee terecht bij het Steunpunt Mantelzorg.

Taalontmoetingen

Anderstaligen in de Westelijke Mijnstreek die beter Nederlands willen leren spreken komen in aanmerking voor een vrijwillige taalcoach.

Klussendienst

Welzohandig verzorgt in de Westelijke Mijnstreek klussen en hand & spandiensten voor mensen met beperkingen, 55-plussers en verenigingen.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek kunt u terecht met àl uw vragen over opvoeden en opgroeien, óók over praktische zaken als studiebeurzen en dergelijke.

Sociaal Raadslieden

Bij de Sociaal Raadslieden in Sittard-Geleen kunt u terecht voor informatie en advies over heel veel praktische problemen.

Raad & Daad

Raad & Daad is bedoeld voor alle inwoners van Sittard-Geleen die onvoldoende gebruik maken van voorzieningen en regelingen met betrekking tot zorg en inkomen.

Opbouwwerk

De opbouwwerkers van Partners in Welzijn ondersteunen bewonersgroepen die de leefbaarheid in hun buurt willen verbeteren.