Altijd het juiste adres
 voor informatie, hulp en steun,
   voor ontmoeting, creativiteit en beweging.

logo-partners-in-welzijn

Contact

Centraal Bureau
Houtmanstraat 2, Geleen
Postbus 110
6160 AC Geleen

(046) 457 57 00


www.piw.nl

IBAN NL30RABO0187640874   

K.v.K. 14098167 

Sittard
Wijkcentrum Don Bosco
Oudeweg 71
(046) 457 57 00

Geleen
Wijkcentrum Lindenheuvel
Hyacinthenlaan 33
(046) 457 57 00

Beek - Schinnen - Stein
MFC De Molenberg
Molenstraat 158
(046) 457 57 00


Contactpersonen

 • Team Sittard
  Aandachtsgebieden Coach4U, Loverboys problematiek, randgroepjongeren werk, MIAS, schoolmaatschappelijk werk & jeugd in algemene zin.

 • Team Geleen, Born, en kleine kernen
  Aandachtsgebieden Vrijwilligerscentrale, maatjesprojecten voor ouderen, co√∂rdinatie wijksteunpunten, Steunpunt Mantelzorg, Match & samenleven en ouderenwerk in algemene zin. 
  teamleider mevrouw Nathalie Bongers
  (046) 457 57 00


 • Team Beek, Stein en Schinnen
  Aandachtsgebieden Klik voor Hulp, huiselijk geweld ( Wet tijdelijk huisverbod, Veiligheidshuis), Asielzoekerscentra & maatschappelijke dienstverlening in algemene zin.
  teamleider mevrouw Ineke Leijte 
  (046) 457 57 00 

 

 

Ga terug