Altijd het juiste adres
 voor informatie, hulp en steun,
   voor ontmoeting, creativiteit en beweging.

logo-partners-in-welzijn

Klantenberaad

De stichting Partners in Welzijn behoort tot de stichting PIW Groep. De  PIW Groep kent een Klantenberaad.

Het Klantenberaad behartigt de collectieve belangen van klanten
van de onder de PIW Groep functionerende maatschappelijke en dienstverlenende instellingen.
Het gaat in het bijzonder om de belangen van cliënten van het maatschappelijk werk van Partners in Welzijn
en de belangen van 
ouders/verzorgers met kinderen op de peuterspeelzalen van de stichting Spelenderwijs.
 

 Klant is iedereen die direct betrokken is - of betrokken is geweest - bij de diensten en activiteiten van de PIW Groep:
cliënt, gebruiker, deelnemer, betrokken burger en/of vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie.

Iedere klant kan in beginsel lid worden van het Klantenberaad.
Het beraad vormt een afspiegeling van de klanten van de dienstverlening van de PIW Groep,
met nadruk op vertegenwoordigingen van de klanten van Spelenderwijs en van het maatschappelijk werk van Partners in Welzijn.

Contact Klantenberaad

Ambtelijk secretaris van het Klantenberaad:
de heer E. Kuppens, medewerker PIW Groep
(046) 423 53 35
 

Voorzitter Klantenberaad:
mevrouw T. Huizinga
 
06 - 230 498 86 

Aanspreekpunt: geen klacht maar wel bezorgd 

Partners in Welzijn heeft een klachtenregeling: zie spreekuren/contact > klachten.
Maar het kàn voorkomen dat een cliënt of deelnemer bezorgd is over een ervaring met Partners in Welzijn,
maar dat hij of zij daarover geen formele klacht in wil dienen.
Het verdient de voorkeur om die bezorgdheid te bespreken met de medewerker resp. de leidinggevende die het betreft.
Maar indien de cliënt of deelnemer zijn bezorgdheid wil meedelen aan - of bespreken met -
een niet direct betrokkene, dan is het Klantenberaad hiervoor beschikbaar:
- bel het Centraal Bureau van de PIW Groep: (046) 423 53 35
- zeg aan de telefoniste dat u belt voor het Klantenberaad
- vertel de telefoniste uw naam, e-mailadres en huisadres
- de telefoniste geeft uw gegevens per e-mail door aan de voorzitter van het Klantenberaad
- de voorzitter van het Klantenberaad neemt contact met u op.

N.B.
Het Klantenberaad is dus niét het adres voor het indienen van een klacht,
daarvoor is er de klachtenregeling:
zie spreekuren/contact > klachten.


Samenstelling Klantenberaad

  • mevr. Trix Huizinga (vz.), Echt, manager COA
  • mevr. Chris van Heel, Beek, lid Wmo-raad en bestuurslid KBO Beek en KBO WM
  • mevr. Desiree Jans, Sitard, econoom
  • dhr. Herman Stijnen, Stein, voorzitter KBO Groot Stein
  • dhr. Theo van Wessel, Sittard, oud arbeidsbemiddelaar
Ga terug