Samen werken aan een betere samenleving,
  deskundig en dichtbij, betrouwbaar en betrokken.

logo-partners-in-welzijn

Algemene informatie

De organisatie

Partners in Welzijn behoort tot de PIW Groep

De PIW Groep is de koepelorganisatie 
voor een aantal organisaties in de Westelijke Mijnstreek:
  • Partners in Welzijn: maatschappelijke dienstverlening en sociaal-cultureel werk
  • Spelenderwijs: peuteropvang en opvoedingsondersteuning
  • Ecsplore: ondersteuning van educatie, cultuur en sport
  • OD-CJG: ondersteunende diensten voor de CJG's in de Westelijke Mijnstreek

Samen bieden deze organisaties aan jong en oud kansen 
om zich sociaal, cultureel en individueel te ontwikkelen 
en mee vorm te geven aan de samenleving.
Samen sterker!

De websites van al deze organisaties vindt u via piwgroep.nl

ANBI

De stichting Partners in Welzijn is een 'algemeen nut beogende instelling': een ANBI. ANBI's dienen de volgende informatie op hun internetsites te vermelden.

Naam van de organisatie: Stichting Partners in Welzijn.

RSIN / fiscaal nummer: 818818724

KvK-nummer: 14098167

Voor contactgegevens van de organisatie klik hier.

Namen van de bestuursleden:
• voorzitter Raad van Bestuur: dhr. Marc Schats
• lid Raad van Bestuur - financieel directeur: dhr. Carel Seijben.

Beloningsbeleid: de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening is van toepassing.

Voor het beleidsplan 'Partners in Welzijn Nieuwe Stijl' zie in de kolom hiernaast.

Zie onze jaarrekening 2016.

Beleidsplan Partners in Welzijn Nieuwe Stijl

Nederland verandert. De verhoudingen tussen burgers, overheid en instellingen veranderen. En dus verandert Partners in Welzijn mee. Vandaar ons beleidsplan 'Partners in Welzijn Nieuwe Stijl' waar u hierbeneden doorheen kunt bladeren.

Het plan is mede gebaseerd op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de methodiek Welzijn Nieuwe Stijl (WNS).
Voor Partners in Welzijn betekent dit dat de komende jaren de kern van het welzijnswerk is het bevorderen van solidariteit en participatie.
De onderwerpen 'Welzijn Nieuwe Stijl', 'Burgerkracht', 'Opgroeien', 'Ouder worden', 'Samenleven' en 'Ondersteunen' komen compact aan de orde.

En hoewel we mee-veranderen, in de kern doen we natuurlijk voortdurend waar we goed in zijn:
het verbinden van mensen en organisaties in de Westelijke Mijnstreek. Deskundig en dichtbij. Betrouwbaar en betrokken. Sterk in mensenwerk.

Missie 

Partners in Welzijn wil burgers als volgt betrekken bij de samenleving.

  • Door hen te activeren om mee te vorm geven aan de civil society: aanwakkeren van actief burgerschap, prikkelen van burgers  om medeverantwoordelijkheid te nemen voor de samenleving en de zorg voor elkaar.
  • Door te verbinden: samen met de burger, andere disciplines en organisaties aan de slag te gaan om problemen op te lossen.
  • Door uit te nodigen: appelleren aan het verantwoordelijkheidsgevoel en potentieel van burgers om hun eigen kracht in te zetten om zichzelf en anderen te helpen.
  • Door te matchen: bij elkaar brengen van (groepen) mensen en organisaties; het mobiliseren van burgerkracht.
  • Door hen te ondersteunen bij het voorkomen en oplossen van individuele problemen.

Position paper De Sluitsteen

Hierbeneden vindt u ook het position paper De Sluitsteen, waarin Partners in Welzijn nader haar positie bepaalt ten opzichte van actuele ontwikkelingen als de decentralisaties van overheidsbeleid.