Samen werken aan een betere samenleving,
  deskundig en dichtbij, betrouwbaar en betrokken.

logo-partners-in-welzijn

Algemene informatie

AVG

 AVGVanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacy-wet (AVG) van toepassing. Vanaf dan gelden dezelfde privacy-regels voor heel Europa. De Nederlandse Wbp (Wet Bescherming Persoonsgegevens) komt dan te vervallen en er gaan nieuwe regels gelden voor het verwerken en bewerken van persoonsgegevens.

Alle stichtingen behorend tot de PIW Groep gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. In het Privacybeleid en -reglement staat hoe we dat doen.

Beknopte informatie kunt u vinden in de folder privacy.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u als klant het recht om aanspraak te maken op uw rechten.

U kunt daarvoor een verzoek indienen via

Beleidsplan Partners in Welzijn

BELEIDSPLAN SAMEN STERKER IN DE KERN
Het speelveld waarin PIW Groep opereert, verandert.
In een notendop draait de transformatie van het sociale domein om het versterken van burgerkracht. Zelfredzaamheid en samenredzaamheid zijn daarbij de sleutelwoorden.
Door deze transformatie van het sociale domein moeten spelers – opdrachtgevers zoals gemeenten, burgers en professionals – andere rollen aannemen. Gemeenten krijgen meer regie, burgers – familieleden, vrienden, kennissen, buren, etc. – moeten elkaar weer meer gaan helpen en professionals (in de breedste zin van het woord) krijgen veel meer een ondersteunende en faciliterende rol.

NIEUWE KOERS VOOR PIW GROEP
Deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe, frisse kijk op Sociaal Werk. Afgelopen periode heeft PIW Groep gewerkt aan een strategische herpositionering van zowel de moederorganisatie als de onderliggende stichtingen: Spelenderwijs, Partners in Welzijn, Ecsplore. Dit traject heeft geleid tot een nieuwe visie op onze dienstverlening en vooral tot een nieuwe koers.

VISIE
Partners in Welzijn
Partners in Welzijn maakt deel uit van de PIW Groep. PIW Groep gelooft in de kracht van mensen. Ze zijn het waardevolste kapitaal van onze samenleving. Ons werk, sociaal werk, is ruimte bieden voor ontwikkeling. Het zorgt ervoor dat op een slechte dag niemand achterblijft en op een goede dag iedereen de kansen krijgt om zijn hart te volgen.
Dat doen we niet alleen, maar samen met burgers, vrijwilligersorganisaties en professionals. We opereren dichtbij mensen: in dorpen en wijken.
"We zijn ervan overtuigd dat iedere inwoner waardevol is voor de samenleving. Door aan te sluiten bij het dagelijkse bestaan, door bruggen te bouwen en door te signaleren en te stimuleren willen we mensen helpen het beste uit zichzelf en uit anderen te halen"
(uit beleidsplan SSidK ) Samen sterker in de kern

De organisatie

Partners in Welzijn behoort tot de PIW Groep

De PIW Groep is de koepelorganisatie 
voor een aantal organisaties in de Westelijke Mijnstreek:
  • Partners in Welzijn: maatschappelijke dienstverlening en sociaal-cultureel werk
  • Spelenderwijs: peuteropvang en opvoedingsondersteuning
  • Ecsplore: ondersteuning van educatie, cultuur en sport
  • OD-CJG: ondersteunende diensten voor de CJG's in de Westelijke Mijnstreek

Samen bieden deze organisaties aan jong en oud kansen 
om zich sociaal, cultureel en individueel te ontwikkelen 
en mee vorm te geven aan de samenleving.
Samen sterker!

De websites van al deze organisaties vindt u via piwgroep.nl

ANBI

De stichting Partners in Welzijn is een 'algemeen nut beogende instelling': een ANBI. ANBI's dienen de volgende informatie op hun internetsites te vermelden.

Naam van de organisatie: Stichting Partners in Welzijn.

RSIN / fiscaal nummer: 818818724

KvK-nummer: 14098167

Voor contactgegevens van de organisatie klik hier.

Namen van de bestuursleden:
• voorzitter Raad van Bestuur: dhr. Marc Schats
• lid Raad van Bestuur - financieel directeur: dhr. Carel Seijben.

Beloningsbeleid: de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening is van toepassing.

Voor het beleidsplan 'Partners in Welzijn Nieuwe Stijl' zie in de kolom hiernaast.

Zie onze jaarrekening 2017.