Training 'Plezier op school'

Een training voor aanstaande brugklassers. Een nieuwe school, een nieuw begin! De overgang naar het voortgezet onderwijs kan voor kinderen, die bijvoorbeeld problemen hadden op de basisschool in de omgang met andere kinderen of gepest werden, extra spannend zijn. Met een goede start kan herhaling van deze problemen voorkomen worden. De zomercursus 'Plezier op school' hoopt aanstaande brugklassers daarbij te kunnen helpen.

Doel van de groep
Deze cursus is bedoeld voor kinderen die op de basisschool:

  • Moeilijk vriendjes/ vriendinnetjes kunnen krijgen;
  • Geplaagd en gepest werden;
  • Geen nee durven zeggen;
  • Regelmatig ruzie hebben zonder dat ze dat eigenlijk willen;
  • Vaak alleen staan.

Het doel van de cursus is de kinderen te helpen om met plezier en zelfvertrouwen naar de middelbare school te gaan. In de cursus ervaren ze ook dat zij niet de enigen zijn die kampen met dit soort problemen. Op een leuke manier besteden we aandacht aan de sociale vaardigheden, assertiviteit en het omgaan met plagen en pesten. We gaan vooral aan de slag met positief denken en non-verbaal gedrag.  

Hoe wordt er gewerkt
Door in gesprek te gaan met elkaar, door oefeningen en rollenspellen en door tips te geven en te krijgen, leren de kinderen hoe ze met zelfvertrouwen met anderen kunnen omgaan. Voorafgaand aan de cursus vindt er een kennismakingsgesprek met opvoeders en kind plaats. Daarin zal meer informatie gegeven worden over de inhoud van de cursus en is er ruimte om vragen te stellen. Daarnaast besteden we ook aandacht aan wat opvoeders zelf al kunnen doen om hun zoon/dochter te ondersteunen na de cursus. Vanuit de training zullen wij, wanneer nodig, verbinding leggen met de schoolmaatschappelijk werker die verbonden is aan de middelbare school van uw zoon/dochter. Bij hem/haar kunnen de kinderen terecht wanneer ze moeilijkheden op school ervaren of nog iets extra’s nodig hebben.

Wanneer
Deze cursus vindt plaats, in samenwerking met Zuyderland GGZ, in en rondom de zomervakantie (ongeveer juli/aug/sept), met een kennismakingsbijeenkomst, 2 cursusdagen, en 2 terugkomavonden.

Kosten
Deelname is gratis.

Meer informatie en/of inschrijving
Aanmelden kan doorlopend, dus gedurende het hele kalenderjaar. Aanmelden of informatie vragen kan bij de schoolmaatschappelijk werker verbonden aan de school van uw kind, of bij de jeugd- en gezinswerker(s) werkzaam in uw gemeente of buurt.

U kunt ook bellen naar het algemeen telefoonnummer van Partners in Welzijn. Geef dan aan de telefoniste door op welke school uw kind zit en/of waar u woont, dan komt het vanzelf bij de juiste persoon terecht.

Verschillende locatiesin de Westelijke Mijnstreek
Neem contact op met