Over Partners in Welzijn

  • het stimuleren en benutten van kansen en talenten van mensen, om vol (zelf)vertrouwen deel te nemen aan de maatschappij.
  • dichtbij & herkenbaar te zijn, op scholen en in wijken.
  • de juiste professionals op de juiste plek ondersteuning te laten verlenen, om de beste zorg voor u te bieden.
  • preventie en zelfredzaamheid centraal te stellen, door vroegtijdig actie te ondernemen en (zwaardere) zorg te voorkomen. 
  • samen te werken met onze partners van MIK & PIW Groep en andere (hulp)organisaties in de Westelijke Mijnstreek.
  • het stimuleren van sociale contacten, zodat u actief blijft en niet geïsoleerd raakt.
  • het organiseren van culturele activiteiten, voor iedereen toegankelijk.

Samen.
Met elkaar,
voor elkaar.

Wij hebben - in verbinding met onze partners uit de MIK & PIW Groep - aandacht voor ontmoeten, gezonde leefstijl, sport en bewegen. Onze focus ligt op het gedachtegoed 'Positieve Gezondheid': niet alleen kijken naar ziekte en beperkingen, maar naar een betekenisvol leven door eigen regie en actie te (onder)nemen in uw welbevinden. Dat is Partners in Welzijn, voor én met u. 

Wilt u meer weten of heeft u vragen?