Schoolkinderen

Uw kind gaat naar school.

Uw kind is 4 jaar geworden. Dat betekent voor de meeste kinderen de start van de basisschool. De overgang van eerdere vormen van opvang naar een vol klaslokaal met lesdagen is een intensief proces. Het duurt dan meestal ook even voordat een kind aan het nieuwe ritme is gewend. Ook voor u als opvoeder is dit aanpassen. We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft of op zoek bent naar informatie, bijvoorbeeld over:

• Mijn kind is brutaal en gebruikt scheldwoorden. Wat kan ik hieraan doen?
• Mijn kind heeft last van onze scheiding. Hoe los ik dit op?
• Ik ben op zoek naar een sport- of hobbyclub voor mijn kind. 
• Ik maak me zorgen over het gedrag van mijn kind. 
• Mijn kind heeft faalangst. Wat nu?
• Hoe vertellen we ons kind dat we uit elkaar gaan?
• Mijn kind is continu bezig met de telefoon of aan het gamen. Hoe begrens ik dit?
• We zijn gescheiden en de relatie tussen mijn kind en mijn ex is niet goed. 
• Wat kan ik doen als ik de combinatie van werken en opvoeden lastig vind?
• Mijn partner en ik zitten niet op één lijn in de opvoeding. Hoe pakken we dit aan?

Wilt u meer weten of heeft u vragen?

Wij staan voor u klaar

 • Jeugd- en gezinswerk/ schoolmaatschappelijk werk

  Partners in Welzijn werkt actief met jeugdigen en (toekomstige) gezinnen. Onze 'jeugd- en gezinswerkers' worden ook schoolmaatschappelijk werkers genoemd. Wij werken - waar nodig - samen met de jeugdpsychologen en jongerenwerkers. We vormen een belangrijke schakel in het voorkomen van en het opschalen naar zwaardere (jeugd)zorg. Preventie (vroegtijdig handelen om te voorkomen dat) vindt plaats door het geven van informatie en tips aan (toekomstige) opvoeders over allerlei opvoedthema’s. Dit doen we in de vorm van onder andere nieuwsflitsen, webinars, bijeenkomsten, trainingen, en de website van Opgroeienin046 (zie hieronder voor 'handige links'). 

  Naast preventie richten onze schoolmaatschappelijk werkers zich ook op het begeleiden van leerlingen en hun opvoeders in het (speciaal) basisonderwijs. De begeleiding van een leerling en/of gezin wordt ingezet als er problemen zijn rondom een leerling in de thuissituatie en/of het schoolse functioneren. Denk hierbij aan onzekerheden, pestgedrag of echtscheiding van ouders. Onze schoolmaatschappelijk werkers werken met opvoeders en – indien nodig – ook met de leerling zelf. Eventueel betrekken we de leerkracht erbij als dat van meerwaarde is. Daarnaast is groepsgewijze begeleiding een van de mogelijkheden: leerlingen volgen bijvoorbeeld een training gericht op faalangstreductie of op het vergroten van sociale vaardigheden.

  Doordat onze schoolmaatschappelijk werkers op school aanwezig zijn, zijn we ook beschikbaar voor advies aan onderwijsprofessionals. Zo kunnen we bijvoorbeeld leerkrachten ondersteunen bij psychosociale vraagstukken. De begeleiding van een leerling kan individueel plaatsvinden, met het hele gezinssysteem of groepsgewijs met leeftijdsgenoten.

  Onze schoolmaatschappelijk werkers zoeken de verbinding op waar nodig met andere professionals en organisaties voor volledige ondersteuning. Samen bereiken we meer dan alleen, en samen zijn we een sterkere partner voor u als opvoeder(s) en uw kind(eren).

 • Jongerenwerk

  Onze jongerenwerkers staan dichtbij de jongeren en hun leefwereld. Wij zijn zichtbaar aanwezig op school en in de buurt of wijk. Door het organiseren van groepsactiviteiten stimuleren we jongeren om hun eigen talenten te ontdekken en vaardigheden te ontwikkelen die hen verder helpt in de maatschappij. Als het nodig is, behoort individuele coaching van onze jongerenwerkers om doelen te bereiken richting de toekomst ook tot de mogelijkheden.

  Het jongerenwerk maakt onderdeel uit van welzijn, zorg, onderwijs en veiligheid. De samenwerking met partners zoals scholen, inwoners van en andere (informele) organisaties in de wijk is erg belangrijk. Ook de samenwerking met andere collega’s, zoals de opbouwwerkers en de schoolmaatschappelijk werkers van Partners in Welzijn, en de jeugdpsychologen van het Centrum Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek, helpen om de leefwerelden school-, straat- en thuiscultuur met elkaar in verbinding te brengen.

  Bij schoolverzuim, motivatieproblematiek en ook in het laagdrempelige contact met jongeren zelf, staan wij sterk. Deskundigheid op het gebied van cultuur, radicalisering en de mogelijkheid tot het inschakelen van de expertise van bijvoorbeeld het Veiligheidshuis (VHH) vallen ook onder ons jongerenwerk.

  Onze jongerenwerkers werken samen met jongeren, hun opvoeders en de omgeving aan positieve, gezonde jongeren en hun toekomst. We signaleren mogelijke risico’s en werken preventief. De focus ligt op de jongeren die net dat extra zetje nodig hebben. Én hun opvoeders, én de buurt.

 • Sociaal plein, Open inloop, Wijk informatie punt

  Woont u in Sittard, Geleen of Born en omstreken? Kom dan langs bij het Sociaal Plein bij u in de buurt. 

  Woont u in de gemeente Beek? Kom dan langs tijdens de Open Inloop bij u in de buurt.

  Woont u in de gemeente Stein? Kom dan langs bij het Wijk Informatie Punt bij u in de buurt.

  U bent welkom met ál uw vragen. Op diverse dagen op verschillende locaties en op vaste tijden zijn inloopmomenten georganiseerd. Ook als u behoefte heeft aan een kopje koffie, een praatje of als u geïnteresseerd bent in vrijwilligerswerk, dan bent u van harte welkom!

 • Handige links

  Aanvullende informatie die voor u wellicht interessant is, kunt u lezen op:

Trainingen en cursussen

Nieuws

 • Opening 'The Place' van Jong046 in Geleen

  Op 30 mei is de opening van the Place van Jong046. The Place is de nieuwe
  centrale uitvalsbasis van Jong046 in de Westelijke Mijnstreek. Een dynamische
  en informele plek voor het jongerenwerk, haar partners maar vooral voor
  jongeren uit Beek, Stein en Sittard-Geleen. Deze nieuwe locatie is gelegen op de Markt 92 in Geleen. Er is een vast aanbod voor, door en met jongeren opgezet, maar het is vooral een plek waar de deur voor jongeren altijd open staat.

  Lees meer
 • Een mama gesproken

  "Ik heb contact gezocht met de schoolmaatschappelijk werker van mijn kind. Wat fijn dat er iemand is die naar ons verhaal komt luisteren en ons de weg kan wijzen."

 • Buurtbewoner aan het woord

  "Ik ben zo blij met jullie tips: ik heb het gesprek zelf durven aangaan. En het heeft gewerkt: het contact is verbeterd, onze kinderen spelen weer met elkaar. Dankjulliewel!"

 • Mailtje van opvoeder

  "Bedankt voor het fijne gesprek. Je hebt me veel nieuwe inzichten gegeven. Een fijne benadering die mij veel positieve energie geeft."