Training 'Kinderen scheiden niet'

Een preventieve groepstraining voor kinderen van 8 tot 12 jaar van wie de ouders in een (echt)scheidingssituatie zitten, en voor hun ouder(s).

De training is bedoeld om kinderen beter om te laten gaan met de veranderingen tijdens en na de scheiding. Het programma is niet bedoeld voor kinderen met ernstige gedrags- en/of emotionele problemen omdat zij meer gebaat kunnen zijn bij een individuele training.

Hoe wordt er gewerkt
Ook voor de oudere basisschoolleerlingen bieden wij een cursus aan van 6 bijeenkomsten voor de kinderen, gericht op het omgaan met moeilijke gevoelens die bij een scheiding komen kijken. Uw kind leert in deze cursus spelenderwijs omgaan met gevoelens en veranderingen bij de scheiding. Naast praten gaan we bijvoorbeeld ook knutselend aan de slag.

Kun je als ouder ook wel wat informatie en tips gebruiken bij het begeleiden van je kind bij (echt)scheiding? Kijk dan eens naar de cursus ScheidingsATLAS.

Door wie wordt de training gegeven
Het schoolmaatschappelijk werk (onderdeel van het jeugd- en gezinswerk van Partners in Welzijn) biedt deze cursus aan. De groep wordt begeleid door 2 vaste groepsleid(st)ers.

Kosten
Deelname is gratis.

Meer informatie en/of inschrijving
Aanmelden kan doorlopend, dus gedurende het hele kalenderjaar. Aanmelden of informatie vragen kan bij de schoolmaatschappelijk werker verbonden aan de school van uw kind, of door een mail te sturen naar aanmelden@piw.nl

U kunt ook bellen naar het algemeen telefoonnummer van Partners in Welzijn. 

Verschillende locatiesin de Westelijke Mijnstreek
Neem contact op met