Training 'ScheidingsATLAS'

Een laagdrempelige training voor ouders die in een scheidingssituatie zitten of hebben gezeten.

Doel van de groep
Uw partner wordt uw ex, maar blijft wel uw collega-ouder. Hoe gaat u daar goed mee om? Hoe communiceert u met elkaar? Hoe kunt u ervoor zorgen dat een scheiding niet eindigt in een vechtscheiding? En wat heeft uw kind nodig na de scheiding?

Hoe wordt er gewerkt
Om antwoord te krijgen op bovenstaande vragen biedt Partners in Welzijn een groepstraining aan voor ouders die gescheiden zijn of van plan zijn om uit elkaar te gaan. Twee bijeenkomsten van elk 3 uur.

Belangrijke thema’s in ScheidingsATLAS zijn de invloed van de scheiding op je kind, samenwerken in het ouderschap, in gesprek blijven met de andere ouder, positief opvoeden en goed voor jezelf zorgen. In de training wordt o.a. stil gestaan bij de verliescirkel met de verschillende stadia van rouw. Een scheiding is een verliessituatie waarin iemand verschillende rouwtaken of verwerkingsstappen ondergaat. Doordat de training laagdrempelig is, ontstaat er ook ruimte om persoonlijke inzichten en tips met andere deelnemers te delen.

Door wie wordt de training gegeven
Het schoolmaatschappelijk werk (onderdeel van het jeugd- en gezinswerk van Partners in Welzijn) biedt deze cursus aan. De groep wordt begeleid door 2 vaste groepsleid(st)ers.

Kosten
Deelname is gratis.

Meer informatie en/of inschrijving
Aanmelden kan doorlopend, dus gedurende het hele kalenderjaar. Aanmelden of informatie vragen kan bij de schoolmaatschappelijk werker verbonden aan de school van uw kind, of bij de jeugd- en gezinswerker(s) werkzaam in uw gemeente of buurt.

U kunt ook bellen naar het algemeen telefoonnummer van Partners in Welzijn. Geef dan aan de telefoniste door op welke school uw kind zit en/of waar u woont, dan komt het vanzelf bij de juiste persoon terecht.

Bekijk hier een filmpje over de training 'scheidingsATLAS'
Verschillende locatiesin de Westelijke Mijnstreek
Neem contact op met