Training 'Kickstart'

Kickstart (voorheen Plezier op school) is een training voor aanstaande brugklassers. Een nieuwe school, een nieuw begin! De overgang naar het voortgezet onderwijs kan voor kinderen, die problemen hadden in de omgang met andere kinderen of gepest werden en voor kinderen die minder zelfvertrouwen hebben, extra spannend zijn. In de zomercursus ‘Kickstart’ krijgen de kinderen een goede basis mee om uitdagingen, die zij gaan tegenkomen, met vertrouwen aan te gaan.

Doel van de groep

Deze cursus is bedoel voor kinderen die op de basisschool: 

  • Moeilijk vriendjes/vriendinnetjes kunnen krijgen en/of relaties kunnen aangaan;
  • Geplaagd of gepest werden;
  • Moeite hebben met grenzen aangeven of deze te herkennen;
  • Regelmatig ruzie hebben zonder dat ze dat eigenlijk willen;
  • Vaak alleen staan;
  • Beïnvloedbaar zijn.

Het doel is om kinderen te helpen om met plezier en zelfvertrouwen naar de middelbare school te gaan en ze te voorzien van een goed ‘kickstart’. In de cursus zullen zij merken dat ze niet de enigen zijn die kampen met dit soort problemen. Op een leuke en actieve manier besteden wij aandacht aan de sociale vaardigheden, assertiviteit, omgaan met plagen en pesten en veel andere zaken die komen kijken bij deze overstap. We gaan aan de slag met positief denken en non-verbaal gedrag. 

Hoe wordt er gewerkt

Door activiteiten, spellen en gesprekken met elkaar, leren de kinderen hoe ze met zelfvertrouwen met anderen kunnen omgaan. 

Voorafgaand aan de cursus vindt er een kennismakingsgesprek met ouder(s) en kind plaats. Daarin wordt meer informatie gegeven over de inhoud en is er ruimte om vragen te stellen. Daarnaast besteden we aandacht aan de dingen die al goed gaan en de persoonlijke doelen van de kinderen. 

Vanuit onze ervaringen met leerlingen die deelnemen aan deze cursus zullen wij, indien nodig en na toestemming, de verbinding maken met de schoolmaatschappelijk werker die verbonden is aan de middelbare school van uw kind. Bij hem/haar kan uw kind terecht wanneer ze moeilijkheden ervaren of iets extra’s nodig hebben.

Wanneer
Deze cursus vindt plaats in en rondom de zomervakantie (ongeveer juli/aug/sept), met een kennismakingsbijeenkomst, 2 cursusdagen, en 2 terugkomavonden.

Kosten
Deelname is gratis.

Meer informatie en/of inschrijving
Aanmelden kan doorlopend, dus gedurende het hele kalenderjaar. Aanmelden of informatie vragen kan bij de schoolmaatschappelijk werker verbonden aan de school van uw kind, of door een mail te sturen naar aanmelden@piw.nl

U kunt ook bellen naar het algemeen telefoonnummer van Partners in Welzijn.

Verschillende locatiesin de Westelijke Mijnstreek
Neem contact op met