Cursus 'Help mijn kind gaat naar de brugklas'

Bedoeld voor ouders van kinderen die in het nieuwe schooljaar naar de brugklas gaan. Een spannende stap voor kinderen, maar zeker ook voor ouders! Wij vertellen je wat er komt kijken bij deze overstap, hoe het nieuw schoolsysteem werkt, wat te doen met huiswerk en hoe het puberbrein werkt. Natuurlijk is er ruimte voor jullie vragen en hopen we dat ouders elkaar kunnen helpen.

Hoe wordt er gewerkt
Deze cursus heeft een interactief karakter. Behalve het bieden van informatie en tips, kunnen ouders ervaringen delen. Omdat ze allemaal voor eenzelfde nieuwe uitdaging staan en allen met hun eigen vraag aansluiten bij de training. Er zijn 3 bijeenkomsten van 1,5 uur. In deze bijeenkomsten geven wij informatie en is er ruimte om met elkaar in  gesprek te gaan. Wij zorgen voor de koffie en thee! 

Door wie wordt de cursus gegeven
De cursus wordt begeleid door 2 schoolmaatschappelijk werkers, in samenwerking met het jongerenwerk van Partners in Welzijn.

Locatie
De groep wordt gegeven op één van de locaties van Partners in Welzijn.

Wanneer
De groep gaat van start bij voldoende aanmeldingen.

Kosten
Deelname is gratis.

Meer informatie en/of inschrijving
Aanmelden kan doorlopend, dus gedurende het hele kalenderjaar. Aanmelden of informatie vragen kan bij de schoolmaatschappelijk werker verbonden aan de school van uw kind, of door een mail te sturen naar aanmelden@piw.nl

U kunt ook bellen naar het algemeen telefoonnummer van Partners in Welzijn.

Verschillende locaties in de Westelijke Mijnstreek
Neem contact op met