Training 'Stoere Schildpadden'

Een preventieve groepstraining voor kinderen in groep 1 en 2 van het basisonderwijs van wie de ouders gescheiden zijn.

Het programma sluit aan bij de psychologische reacties na scheiding en ontwikkelingskenmerken van 4-6 jarigen. Er wordt een veilige sfeer gecreëerd en zorgvuldig omgegaan met vertrouwelijke informatie van de kinderen.

De meeste kinderen van deze leeftijd zijn erg verdrietig over de scheiding van hun ouders en hopen op verzoening. Zij begrijpen vaak de redenen voor de scheiding niet goed, en betrekken zichzelf hierin. Ook de angst om alleen gelaten te worden, heimwee naar hoe de situatie eerst was, verbijstering over het uiteengevallen gezin, en verwarring over wat een scheiding wel en niet betekent, komen veel voor.

Hieraan besteedt 'Stoere Schildpadden' bewust en op een speelse manier aandacht. De twee meest belangrijke doelstellingen van deze cursus zijn:

  • Het ervaren van steun van leeftijdgenootjes die hetzelfde meemaken om zo de spanning van de scheiding te verminderen.
  • Het leren van vaardigheden in probleem oplossen zodat kinderen beter om kunnen gaan met gevoelens na de scheiding.

Hoe wordt er gewerkt
Deze cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten van 45 minuten. In de training speelt de handpop, een groepsschildpad met de naam Sam, een centrale rol. Sam is een zachte handpop die de trainer gebruikt om gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. Sam heeft ook gescheiden ouders en is dus naast een aantrekkelijk kameraadje een lotgenootje die zijn ervaringen deelt met de kinderen uit de groep. Sam is ook een belangrijk voorbeeld in het oefenen van vaardigheden in probleem oplossen met de kinderen middels poppenspel.

Naast poppenspel worden veel creatieve materialen en spelvormen gebruikt zoals voorleesboeken, spelletjes, kaartjes en tekeningen. Aan het einde van iedere bijeenkomst krijgen kinderen een werkblad mee uit het 'Ik kan een heleboel'-boekje.

Kun je als ouder ook wel wat informatie en tips gebruiken bij het begeleiden van je kind bij (echt)scheiding? Kijk dan eens naar de cursus ScheidingsATLAS.

Door wie wordt de training gegeven
Het schoolmaatschappelijk werk (onderdeel van het jeugd- en gezinswerk van Partners in Welzijn) biedt deze cursus aan. De groep wordt begeleid door 2 vaste groepsleid(st)ers.

Kosten
Deelname is gratis.

Meer informatie en/of inschrijving
Aanmelden kan doorlopend, dus gedurende het hele kalenderjaar. Aanmelden of informatie vragen kan bij de schoolmaatschappelijk werker verbonden aan de school van uw kind, of stuur een mail naar aanmelden@piw.nl

U kunt ook bellen naar het algemeen telefoonnummer van Partners in Welzijn. 

Verschillende locatiesin de Westelijke Mijnstreek
Neem contact op met