Training 'Bikkels pakken door'

Voor kinderen in groep 3 en 4 van het basisonderwijs die spelenderwijs willen leren om sterker te worden in sociale situaties, en wat meer zelfvertrouwen en weerbaarheid kunnen gebruiken.

Doel van de groep
Met behulp van de lesmethode ‘Bikkels’ leren de kinderen met meer zelfvertrouwen om te gaan met vriendjes en leeftijdsgenoten. Bikkelboy Bob en Bikkel Babet helpen om te laten zien wat het beste werkt. Ook Piepmiep Paula en Woeste Wilma helpen met hun eigen specifieke manier van reageren om te ontdekken welke reactie het handigst is in diverse situaties.

Een praatje maken, omgaan met kritiek, het geven en krijgen van complimentjes, invoegen in een spel… het zijn slechts een paar voorbeelden die geoefend worden. Aan de hand van spannende verhalen over Bikkellandia en de verschillende inwoners, leren de deelnemers bikkels te worden.

Hoe wordt er gewerkt
Aan de hand van spannende verhalen over Bikkellandia en de verschillende inwoners leren de deelnemers in 7 bijeenkomsten staan, kijken, klinken en denken als een 'Bikkel'. Ze leren hoe ze iets vragen, hoe ze 'nee' zeggen en hoe ze omgaan met kritiek en complimenten. Deelnemers worden zich bewust van gedachten die ze hebben bij bepaalde gebeurtenissen en leren om deze om te buigen naar helpende ‘Bikkel-gedachten’. Sta, kijk, klink en denk als een Bikkel!

Door wie wordt de training gegeven
Het schoolmaatschappelijk werk (onderdeel van het jeugd- en gezinswerk van Partners in Welzijn) biedt deze cursus aan. De groep wordt begeleid door 2 vaste groepsleid(st)ers.

Kosten
Deelname is gratis.

Meer informatie en/of inschrijving
Aanmelden kan doorlopend, dus gedurende het hele kalenderjaar. Aanmelden of informatie vragen kan bij de schoolmaatschappelijk werker verbonden aan de school van uw kind, of door een mail te sturen naar aanmelden@piw.nl

U kunt ook bellen naar het algemeen telefoonnummer van Partners in Welzijn. 

Verschillende locatiesin de Westelijke Mijnstreek
Neem contact op met