Samenwerking

Samen staan we sterker.

Partners in Welzijn werkt nauw samen met partners in de Westelijke Mijnstreek die raakvlakken hebben met cliënten uit ons sociaal werkveld. Dit betreffen zorginstellingen, GGZ-instellingen, kinderopvangcentra, scholen, gemeenten, nuldelijnszorgers zoals mantelzorgers en familie, en eerste- en tweedelijnszorg zoals huisartsen en ziekenhuizen. We stemmen de zorg af op wat cliënten nodig hebben. Samen bereiken we meer dan alleen.

De coalitie ‘Samen Sterk tegen Eenzaamheid Sittard-Geleen’ is een samenwerking van Partners in Welzijn, Knooppunt Informele Zorg, Burgerkracht Limburg, gemeente Sittard-Geleen, KBO Limburg, MEE Zuid Limburg, Zuyd Hogeschool en Zuyderland. Zij bundelen hun krachten en zetten zich samen in tegen eenzaamheid in Sittard-Geleen. Een gezamenlijke ambitie, breed netwerk en de kracht van samen maken de coalitie sterk in de strijd tegen eenzaamheid.

Lees het verhaal van Betsie Horrichs, sociaal werker bij Partners in Welzijn