Training 'Bikkels in de dop' groep 5+6

Voor kinderen in groep 5 en 6 van het basisonderwijs die spelenderwijs willen leren om sterker te worden in sociale situaties, en wat meer zelfvertrouwen en weerbaarheid kunnen gebruiken.

Doel van de groep
Bikkels in de dop is een methode om de weerbaarheid van kinderen te vergroten. In deze leuke lesmethode laten o.a. Bikkelboy Bob, Pieper Piet en Woeste Wilma zien en ervaren welk gedrag in welke situatie het beste werkt. Met ruim aandacht voor sociale vaardigheden, faalangst  en gezond & redzaam gedrag beschikken we over alle tools om de kinderen een stevige basis mee te geven. Een praatje maken, omgaan met kritiek, het geven en krijgen van complimentjes, invoegen in een spel… het zijn slechts een paar voorbeelden die geoefend worden.

Hoe wordt er gewerkt
Aan de hand van diverse personages uit de methode leren de deelnemers in 7 bijeenkomsten staan, kijken, klinken en denken als een 'Bikkel'. Ze leren hoe ze iets vragen, hoe ze 'nee' zeggen en hoe ze omgaan met kritiek en complimenten. Deelnemers worden zich bewust van gedachten die ze hebben bij bepaalde gebeurtenissen en leren om deze om te buigen naar helpende ‘Bikkel-gedachten’. Sta, kijk, klink en denk als een Bikkel!

Door wie wordt de training gegeven
Het schoolmaatschappelijk werk (onderdeel van het jeugd- en gezinswerk van Partners in Welzijn) biedt deze cursus aan. De groep wordt begeleid door 2 vaste groepsleid(st)ers.

Kosten
Deelname is gratis.

Meer informatie en/of inschrijving
Aanmelden kan doorlopend, dus gedurende het hele kalenderjaar. Aanmelden of informatie vragen kan bij de schoolmaatschappelijk werker verbonden aan de school van uw kind, of door een mail te sturen naar aanmelden@piw.nl

U kunt ook bellen naar het algemeen telefoonnummer van Partners in Welzijn. 

Verschillende locatiesin de Westelijke Mijnstreek
Neem contact op met