Training '#GoodVibes'

#GoodVibes is een klassikaal programma dat door professionals die werken met jongeren is ontwikkeld. Het speelt op een preventieve manier in op het welzijn van leerlingen. Deze training kan door VO-scholen aangevraagd worden.

Tijdens het werken met jongeren krijgen schoolmaatschappelijk werkers regelmatig signalen dat jongeren somber zijn, zich afgewezen voelen of zich geremd voelen om hun emoties te delen. 

Leerlingen voelen zich down door kleine incidenten en kunnen veelal niet terugvallen op vriendschappen om deze obstakels te delen. De cijfers van het CBS bevestigen dan ook dat depressiviteit onder jongeren toeneemt. In plaats van wachten tot de jongere zich bij ons meldt, willen wij via #GoodVibes nog preventiever inzetten op deze signalen. 

Contact met een schoolmaatschappelijk werker is van belang voor het welzijn van jongeren en biedt - waar nodig - de juiste begeleiding en ondersteuning. Door dit klassikale programma maken we verschillende onderwerpen bespreekbaar, doorbreken we taboes en maken we contactmomenten mogelijk. 

Hoe ziet de training eruit?
De training is gebaseerd op praktijkervaring van professionals, gesprekken met scholen, reeds bestaande trainingen en wetenschappelijke literatuur. Tijdens de drie bijeenkomsten wordt er op een interactieve manier, die aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen, één thema van verschillende kanten belicht. 

1. Identiteit: Wie ben jij? Wat vind jij belangrijk? Wie in jouw leven zijn belangrijk en waarom? Wat zijn jouw kwaliteiten?
2. Stemming/ welbevinden: Welke gevoelens herken je en hoe? Wanneer heb je die en wat doe je ermee? Wat helpt (niet)? Er worden handvatten gegeven hoe leerlingen hun stemming kunnen verbeteren. 
3. Relaties: Wat versta jij onder vriendschap? Hoe en wanneer geef jij je grenzen aan? Waarom wel/niet? 

De rol van social media zit door alle drie de bijeenkomsten verweven. 

Praktische info
Een bijeenkomst duurt ongeveer 50 minuten en kan bijvoorbeeld worden gegeven tijdens het mentoruur. Ook wordt er een vragenlijst over het welzijn van de leerling afgenomen, waarop een persoonlijke reactie volgt. 

Interesse in deze training op uw school?

Neem contact op met de schoolmaatschappelijk werker (Partners in Welzijn) of psycholoog kind en jeugd (Centrum voor Jeugd en Gezin WM) verbonden aan uw school.

U kunt ook bellen naar het algemeen telefoonnummer van Partners in Welzijn of het CJG WM.

Op scholenin de Westelijke Mijnstreek
Neem contact op met