Training 'Piep zei de muis'

Voor kinderen tussen de 4 en 8 jaar die extra steun nodig hebben omdat er thuis of in hun omgeving veel stress en spanningen zijn, en voor hun opvoeder(s).

Soms weten kinderen geen raad met stress en hun gevoelens. Denk daarbij aan de volgende situaties:       

  • een ouder die ernstig ziek of depressief is;
  • ouders die gaan scheiden;
  • veel ruzie of geweld;
  • er overlijdt iemand;
  • een broertje of zusje dat ernstig ziek is.

Doel van de groep
Kinderen kunnen moeilijker omgaan met stress en hun gevoelens dan volwassenen. Als opvoeder wilt u problemen het liefst voor uw kind verbergen, maar kinderen hebben altijd in de gaten dat er iets aan de hand is. Als opvoeder heeft u in dit soort situaties misschien ook niet de rust en de ruimte om extra aandacht voor je kind te hebben. Daarnaast weten kinderen nog niet goed hoe de wereld in elkaar zit en ervaren zij zaken op een andere manier dan volwassenen. Ze voelen zich vaak schuldig en denken: ‘Als ik maar lief ben, dan wordt mijn moeder wel weer beter.’ Of: ‘Het is mijn schuld dat papa en mama zo boos op elkaar zijn.’ Kinderen die langere tijd in zo’n situatie verkeren, lopen meer risico om problemen te krijgen. Ze worden vaak heel stil. Andere kinderen worden juist heel boos en dwars. Ook kunnen ze bang zijn om te gaan slapen of bij hun moeder weg te gaan en plassen ze weer (of nog steeds) in bed. Daarbij hebben ze meer kans om depressief te worden of faalangst te ontwikkelen. Soms nemen ze een rol op zich waar ze nog helemaal niet aan toe zijn. Bijvoorbeeld door zorg over te nemen van hun ouders.

Hoe wordt er gewerkt?
In de 15 bijeenkomsten van de ‘Piep zei de Muis’ club merken de kinderen met behulp van handpop Piep de muis dat zij niet de enigen zijn waar het er thuis misschien iets anders aan toegaat. De kinderen leren op een speelse manier:               

  • dat zij geen schuld hebben aan hetgeen er om hen heen gebeurt;
  • hun eigen gevoelens herkennen en ermee om gaan;
  • vaardigheden om makkelijker met de thuissituatie om te gaan.

Tijdens 5 bijeenkomsten voor opvoeders wordt verteld wat de kinderen in de club doen en waarom. Zo kunnen opvoeders ook zelf met hun kind over de club praten en het laten weten dat het gesteund wordt. Verder worden er zaken besproken waar opvoeders zelf tegenaan lopen bij de opvoeding. Samen wordt er naar oplossingen gezocht.

Kosten
Deelname is gratis.

Meer informatie en/of inschrijving
‘Piep zei de muis’ is een samenwerking tussen Partners in Welzijn, Zuyderland GGZ en Mondriaan Preventie. Aanmelden kan doorlopend, dus gedurende het hele kalenderjaar. Aanmelden of informatie vragen kan bij de schoolmaatschappelijk werker verbonden aan de school van uw kind, of door een mail te sturen naar aanmelden@piw.nl

U kunt ook bellen naar het algemeen telefoonnummer van Partners in Welzijn. 

Verschillende locatiesin de Westelijke Mijnstreek
Neem contact op met