Gespreksgroep 'verder na partnerverlies'

Alleen komen te staan door het overlijden van uw partner is een ingrijpende gebeurtenis. Dat geldt voor het overlijden zelf, maar zeker ook voor de tijd daarna. Eerst is er de steun van familie en vrienden. Maar na verloop van tijd staat u voor de vraag hoe u alleen verder moet. Juist als het overlijden al wat langere tijd achter de rug is, kan het moeilijk zijn om als alleenstaande uw draai weer te vinden. U moet alles zelf doen, alleen op dingen afgaan, u komt thuis in een leeg huis, mensen gaan soms anders met u om, enzovoorts. In de gespreksgroep gaat alle aandacht uit naar de invulling van uw eigen leven na partnerverlies.

De gespreksgroep
Het lijkt alsof de bodem uit uw bestaan wegvalt als uw partner overlijdt. Dat begrijpt u pas als het u overkomt. Het vraagt tijd en inspanning om dit verlies te boven te komen. Als u over het eerste verdriet heen bent, dient zich de volgende uitdaging aan: ‘Hoe bouwt u aan een eigen leven dat weer de moeite waard is en waarin u zich prettig voelt?’ Leeftijdgenoten in eenzelfde situatie kunnen elkaar daarbij helpen. Door opgedane ervaring en wijsheid te delen, elkaar een hart onder de riem te steken en met raad en daad bij te staan. In de gespreksgroep gaat dan ook alle aandacht uit naar die invulling van dat eigen leven.

Enkele uitspraken van deelnemers na afloop van de gespreksgroep
“We waren elkaar tot steun. Er is gepraat, gehuild, gelachen. Er werd dan gezegd: ‘Goh, heeft u dat ook?’ Dat heeft moed en zelfvertrouwen gegeven.”
“Ik heb best opgezien tegen die eerste gang naar de gespreksgroep. Maar nu zou ik tegen iedereen die nog aarzelt om mee te doen, willen zeggen: ‘Doe het!’”
“Ik heb nu meer vrede met de tijd die ik alleen in huis doorbreng.”

Voor wie is de gespreksgroep?
De groep is bestemd voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar uit de Westelijke Mijnstreek die 1 tot 5 jaar geleden hun partner hebben verloren. De groep bestaat uit maximaal 12 personen. Het zijn 10 bijeenkomsten van 2 uur. Kosten: € 25,00 voor onder andere de gespreksgroepmaterialen en koffie/thee.

Aanmelden
De gespreksgroep wordt uitgevoerd door een maatschappelijk werker in samenwerking met het Toon Hermans Huis in Sittard. Wilt u graag meer informatie of wilt u zich direct aanmelden voor de gespreksgroep? Neem dan telefonisch contact op met Partners in Welzijn of het Toon Hermans Huis.

Verschillende locatiesin de Westelijke Mijnstreek
Neem contact op met