Training 'Bikkels aan de top'

Voor jongeren in het Voortgezet Onderwijs (van 12 t/m 16 jaar) die willen leren om sterker en weerbaarder te worden in sociale situaties.

Doel van de groep
Bikkels aan de Top is een methode om de weerbaarheid van jongeren te vergroten. Onzekere jongeren die stoeien met hun zelfbeeld krijgen een flinke dosis zelfvertrouwen door deel te nemen aan onze weerbaarheidstraining voor tieners! Ze leren steviger in hun schoenen te staan en niet bij alles te denken dat het toch niet lukt. 

Hoe wordt er gewerkt
Aan de hand van ervaringsverhalen van de deelnemers zelf en de diverse personages uit de methode leren de jongeren in minimaal 6 bijeenkomsten staan, kijken, klinken en denken als een 'Bikkel’. Ze leren hun grenzen kennen en aangeven, omgaan met groepsdruk, voor zichzelf opkomen en hoe ze omgaan met kritiek en complimenten. Deelnemers worden zich bewust van gedachten die ze hebben bij bepaalde gebeurtenissen en leren om deze om te buigen naar helpende gedachten.

Door wie wordt de training gegeven
Het schoolmaatschappelijk werk (onderdeel van het jeugd- en gezinswerk van Partners in Welzijn) biedt deze cursus aan. De groep wordt begeleid door 2 vaste groepsleid(st)ers.

Kosten
Deelname is gratis.

Meer informatie en/of inschrijving
Aanmelden kan doorlopend, dus gedurende het hele kalenderjaar. Aanmelden of informatie vragen kan bij de schoolmaatschappelijk werker verbonden aan de school van uw kind, of door een mail te sturen naar aanmelden@piw.nl

U kunt ook bellen naar het algemeen telefoonnummer van Partners in Welzijn.

Verschillende locatiesin de Westelijke Mijnstreek
Neem contact op met