Training 'Bikkeltjes met lef'

Voor kinderen in groep 1 en 2 van het basisonderwijs die spelenderwijs willen leren om sterker te worden in sociale situaties, en wat meer zelfvertrouwen en weerbaarheid kunnen gebruiken.

Doel van de groep
Welkom in Bikkellandia. Alle jongens en meisjes uit Bikkellandia hebben een speciale kracht waardoor ieder kindje uit Bikkellandia een heel bijzonder kindje is. Wilt uw kind ook een paspoort voor Bikkellandia?

Meer zelfvertrouwen, beter over zichzelf denken en relaxter zijn in nieuwe situaties. Dat is de kern van deze weerbaarheidstraining en deze lesmethode. Kinderen komen beter voor zichzelf op en staan stabiel en zelfbewust in het leven.

Hoe wordt er gewerkt
De verschillende hoofdrolspelers uit de methode leren in 6 bijeenkomsten de kinderen staan, denken, klinken en kijken als een 'Bikkel'. Het gaat hier om fundamentele basisvaardigheden als duidelijk 'nee' zeggen, stevig staan, iemand aankijken, met luide stem praten. Sta, kijk, klink en denk als een Bikkel!

Door wie wordt de training gegeven
Het schoolmaatschappelijk werk (onderdeel van het jeugd- en gezinswerk van Partners in Welzijn) biedt deze cursus aan. De groep wordt begeleid door 2 vaste groepsleid(st)ers.

Wanneer
De groep gaat van start bij voldoende aanmeldingen, streven is minimaal 2x per schooljaar.

Kosten
Deelname is gratis.

Meer informatie en/of inschrijving
Aanmelden kan doorlopend, dus gedurende het hele kalenderjaar. Aanmelden of informatie vragen kan bij de schoolmaatschappelijk werker verbonden aan de school van uw kind, of door een mail te sturen naar aanmelden@piw.nl

U kunt ook bellen naar het algemeen telefoonnummer van Partners in Welzijn. 

Verschillende locatiesin de Westelijke Mijnstreek
Neem contact op met