Training 'Dappere Dino's'

Een preventieve groepstraining voor kinderen van groep 3 en 4 van het basisonderwijs van wie de ouders gescheiden zijn.

De training is bedoeld om kinderen van 6-8 jarigen beter om te laten gaan met de veranderingen tijdens en na de scheiding. Het programma is niet bedoeld voor kinderen met ernstige gedrags- en/of emotionele problemen omdat zij meer gebaat kunnen zijn bij een individuele training.

De twee meest belangrijke doelstellingen van Dappere Dino’s zijn:

  • Het ervaren van steun van leeftijdgenootjes die hetzelfde meemaken om zo de spanning van de scheiding te verminderen.
  • Het leren van vaardigheden in probleem oplossen zodat kinderen beter om kunnen gaan met gevoelens na de scheiding.

Hoe wordt er gewerkt
Deze cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten van 45 minuten. In de training speelt de handpop, een groepsdino met de naam Rex, een centrale rol. Rex is een zachte handpop die de trainer gebruikt om gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. Rex heeft ook gescheiden ouders en is dus naast een aantrekkelijk kameraadje een lotgenootje die zijn ervaringen deelt met de kinderen uit de groep. Rex is ook een belangrijk voorbeeld in het oefenen van vaardigheden in probleem oplossen met de kinderen middels poppenspel.

Naast poppenspel worden veel creatieve materialen en spelvormen gebruikt zoals voorleesboeken, spelletjes, kaartjes en tekeningen. Aan het einde van iedere bijeenkomst krijgen kinderen een werkblad mee uit het 'Ik kan een heleboel'-boekje. De werkbladen zijn gekoppeld aan de inhoud van de bijeenkomsten. Het boekje is een manier om de brug te slaan tussen de training en de thuissituatie van het kind: het kind oefent en de ouder kan ondersteunen.

Kun je als ouder ook wel wat informatie en tips gebruiken bij het begeleiden van je kind bij (echt)scheiding? Kijk dan eens naar de cursus ScheidingsATLAS.

Door wie wordt de training gegeven
Het schoolmaatschappelijk werk (onderdeel van het jeugd- en gezinswerk van Partners in Welzijn) biedt deze cursus aan. De groep wordt begeleid door 2 vaste groepsleid(st)ers.

Kosten
Deelname is gratis.

Meer informatie en/of inschrijving
Aanmelden kan doorlopend, dus gedurende het hele kalenderjaar. Aanmelden of informatie vragen kan bij de schoolmaatschappelijk werker verbonden aan de school van uw kind, of door een mail te sturen naar aanmelden@piw.nl

U kunt ook bellen naar het algemeen telefoonnummer van Partners in Welzijn. 

Verschillende locatiesin de Westelijke Mijnstreek
Neem contact op met