Training 'Je bibbers de baas'

Voor kinderen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs die bepaalde situaties heel spannend vinden en daar graag verandering in willen brengen is deze faalangstreductietraining.

Voorbeelden zijn:

  • Een mondelinge beurt krijgen in de klas
  • Een proefwerk of toets maken
  • Een spreekbeurt houden
  • Een cijfer terug krijgen
  • Een vraag stellen
  • In een nieuwe groep komen

Doel van de groep
Kinderen met faalangst worden in de training begeleid op weg naar meer zelfvertrouwen; ze leren meer de baas te worden over hun angst i.p.v. dat de angst de baas is.

Hoe wordt er gewerkt
In 10 bijeenkomsten van 1,5 uur leren de deelnemers vaardigheden om hun faalangst aan te pakken. De deelnemers starten met het leren kennen en onderzoeken van hun gevoelens, hun negatieve gedachten en zelfbeeld. Vervolgens wordt gezocht naar mogelijke alternatieven voor deze gedachten. Door middel van praktische oefeningen en het opdoen van positieve ervaringen in de groep worden oude denk- en gevoelspatronen doorbroken, en een nieuw positiever zelfbeeld wordt opgebouwd. We gaan met de deelnemers een gereedschapskist vullen vol met tools die ze kunnen inzetten om hun faalangst te verminderen, o.a. helpende gedachten en ontspanning.

Daarnaast zijn er 2 bijeenkomsten voor opvoeders waarin ze leren hoe zij hun kinderen kunnen ondersteunen en wordt de leerkracht indien gewenst actief betrokken.

Door wie wordt de training gegeven
Het schoolmaatschappelijk werk (onderdeel van het jeugd- en gezinswerk van Partners in Welzijn) biedt deze cursus aan. De groep wordt begeleid door 2 vaste groepsleid(st)ers.

Kosten
Deelname is gratis.

Meer informatie en/of inschrijving
Aanmelden kan doorlopend, dus gedurende het hele kalenderjaar. Aanmelden of informatie vragen kan bij de schoolmaatschappelijk werker verbonden aan de school van uw kind, of door een mail te sturen naar aanmelden@piw.nl

U kunt ook bellen naar het algemeen telefoonnummer van Partners in Welzijn. 

In onderstaande video wordt de werkwijze van 'Je bibbers de baas' uitgelegd. De wijze van aanmelden is inmiddels echter anders dan in de video verteld wordt, zie hierboven.

Verschillende locatiesin de Westelijke Mijnstreek
Neem contact op met