Training 'sociale vaardigheden en assertiviteit'

Vindt u het moeilijk om contact te leggen met anderen? Een gesprek gaande te houden? Kritiek te uiten of ‘nee’ te zeggen, bijvoorbeeld in contacten met mensen thuis, met familie, vrienden, met buurtgenoten of op het werk? Zou u graag wat sterker in uw schoenen willen staan in contact met anderen? Wilt u zich graag prettig voelen in een groep? Volg dan de training Sociale Vaardigheden.

Sociale vaardigheden, wat zijn dat?
Sociale vaardigheden zijn vaardigheden die nodig zijn om zo goed mogelijk met anderen om te gaan. In de training leert u om te gaan met voor u moeilijke situaties. U leert beter communiceren en voor uzelf opkomen. Bijvoorbeeld:
• Een praatje maken over alledaagse onderwerpen;
• Goed luisteren naar anderen;
• Contacten leggen met onbekenden;
• Opkomen voor uw mening;
• Complimenten geven;
• Met kritiek omgaan;
• Grenzen aangeven.

Inhoud van de cursus
In de cursus gaan we vooral veel oefenen met elkaar. Iedere bijeenkomst heeft een thema zoals:
• Contacten leggen, contacten onderhouden, lichaamstaal, gesprekstechnieken oefenen;
• Iets van een ander gedaan krijgen, uw mening geven;
• Voor uzelf opkomen, grenzen stellen en ‘nee’ durven zeggen;
• Denken - voelen - doen;
• Feedback geven en krijgen, ruzie maken.
Deelnemers kunnen ook zelf thema’s aandragen.

Praktische informatie over de training
• Afhankelijk van voorkeuren van deelnemers en van het aantal aanmeldingen worden de groepen samengesteld;
• Een groep telt minimaal acht en maximaal twaalf deelnemers;
• Voorafgaand aan de training wordt met elke deelnemer individueel een informatief gesprek gevoerd;
• Elke training bestaat uit zeven bijeenkomsten van 2 uur;
• De groep wordt begeleid door twee maatschappelijk werkers;
• De kosten van de training bedragen € 35,00 voor materiaal en consumpties.

Voor wie is deze training bedoeld?
De training is bedoeld voor personen van 18 tot 65 jaar die in een groep willen samenwerken aan het vergroten van hun sociale vaardigheden.

Wilt u meer informatie of aanmelden? Neem dan contact met ons op. 

Verschillende locatiesin de Westelijke Mijnstreek
Neem contact op met