Jongeren

U bent ouder van een tiener.

Bij de tienertijd komen weer nieuwe situaties om de hoek kijken. We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over deze levens(puber)fase, zoals:

• Ik heb het vermoeden dat mijn kind drugs gebruikt. Wat nu?
• Mijn kind wordt gepest. Hoe pakken we dit aan?
• Mijn kind heeft last van negatieve gedachtes. Wat kan ik hieraan doen?
• Mijn kind wordt 18 jaar. Wat moet er worden geregeld?
• Mijn kind wilt op stap met vrienden. Welke afspraken zijn belangrijk om te maken?
• Mijn kind speelt graag online spelletjes. Is hij/zij verslaafd?
• Mijn kind gebruikt sociale media. Welke afspraken moet ik hierover maken?
• Mijn kind is opstandig, een echte puber. Ik weet niet meer wat ik moet doen. 
• Welk gedrag hoort bij de puberteit?
• Ik voel me net een politieagent in huis. Hoe kan ik de opvoeding anders aanpakken?

Wilt u meer weten of heeft u vragen?

Wij staan voor u klaar

 • Jeugd- en gezinswerk/ schoolmaatschappelijk werk

  Partners in Welzijn werkt actief met jeugdigen en (toekomstige) gezinnen. Onze 'jeugd- en gezinswerkers' worden ook schoolmaatschappelijk werkers genoemd. Wij werken - waar nodig - samen met de jeugdpsychologen en jongerenwerkers. We vormen een belangrijke schakel in het voorkomen van en het opschalen naar zwaardere (jeugd)zorg. Preventie (vroegtijdig handelen om te voorkomen dat) vindt plaats door het geven van informatie en tips aan (toekomstige) opvoeders over allerlei opvoedthema’s. Dit doen we in de vorm van onder andere nieuwsflitsen, webinars, bijeenkomsten, trainingen, en de website van Opgroeienin046 (zie hieronder voor 'handige links'). 

  Naast preventie richten onze schoolmaatschappelijk werkers zich ook op het begeleiden van leerlingen in het (speciaal) voortgezet onderwijs en het MBO. De begeleiding van een leerling wordt, individueel of groepsgewijs, ingezet als er problemen zijn bij het schoolse functioneren. Denk hierbij aan problemen in relaties (thuis of met leeftijdsgenoten), pestgedrag, eenzaamheid, onzekerheid, echtscheiding van ouders of motivatie. Inzet van het schoolmaatschappelijk werk is laagdrempelig, waarbij samenwerking met of opschaling naar externe hulpverlening mogelijk is indien nodig.

  Onze schoolmaatschappelijk werkers werken met de leerlingen zelf en – indien nodig – worden opvoeders en/of professionals die werkzaam zijn op school actief bij de hulpverlening betrokken. Ook groepsgewijze begeleiding behoort tot een van de mogelijkheden: leerlingen kunnen onder andere een training volgen gericht op het vergroten van sociale vaardigheden, meiden kunnen in een veilige setting praten met elkaar over relaties, grenzen en seks, en opvoeders kunnen een cursus ‘omgaan met pubers’ volgen.

  Doordat onze schoolmaatschappelijk werkers op school aanwezig zijn, zijn we ook beschikbaar voor advies aan onderwijsprofessionals. Zo kunnen we bijvoorbeeld mentoren, leerlingcoördinatoren en andere onderwijsprofessionals ondersteunen. Tevens informeren we ze over ons groepsaanbod en andere tools die op de doelgroep van toepassing zijn (leerlingen en hun opvoeders). De school bepaalt zelf of ze deze informatie deelt via hun eigen kanalen. 

  Onze schoolmaatschappelijk werkers zoeken de verbinding op waar nodig met andere professionals en organisaties voor volledige ondersteuning. Samen bereiken we meer dan alleen, en samen zijn we een sterkere partner voor u als opvoeder(s) en uw kind(eren).

  Bekijk hier een filmpje over schoolmaatschappelijk werk.

   

 • Jongerenwerk

  Onze jongerenwerkers staan dichtbij de jongeren en hun leefwereld. Wij zijn zichtbaar aanwezig op school en in de buurt of wijk. Door het organiseren van groepsactiviteiten stimuleren we jongeren om hun eigen talenten te ontdekken en vaardigheden te ontwikkelen die hen verder helpt in de maatschappij. Als het nodig is, behoort individuele coaching van onze jongerenwerkers om doelen te bereiken richting de toekomst ook tot de mogelijkheden.

  Het jongerenwerk maakt onderdeel uit van welzijn, zorg, onderwijs en veiligheid. De samenwerking met partners zoals scholen, inwoners van en andere (informele) organisaties in de wijk is erg belangrijk. Ook de samenwerking met andere collega’s, zoals de opbouwwerkers en de schoolmaatschappelijk werkers van Partners in Welzijn, en de jeugdpsychologen van het Centrum Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek, helpen om de leefwerelden school-, straat- en thuiscultuur met elkaar in verbinding te brengen.

  Bij schoolverzuim, motivatieproblematiek en ook in het laagdrempelige contact met jongeren zelf, staan wij sterk. Deskundigheid op het gebied van cultuur, radicalisering en de mogelijkheid tot het inschakelen van de expertise van bijvoorbeeld het Veiligheidshuis (VHH) vallen ook onder ons jongerenwerk.

  Onze jongerenwerkers werken samen met jongeren, hun opvoeders en de omgeving aan positieve, gezonde jongeren en hun toekomst. We signaleren mogelijke risico’s en werken preventief. De focus ligt op de jongeren die net dat extra zetje nodig hebben. Én hun opvoeders, én de buurt.

 • Sociaal plein, Open inloop, Wijk informatie punt

  Woont u in Sittard, Geleen of Born en omstreken? Kom dan langs bij het Sociaal Plein bij u in de buurt. 

  Woont u in de gemeente Beek? Kom dan langs tijdens de Open Inloop bij u in de buurt.

  Woont u in de gemeente Stein? Kom dan langs bij het Wijk Informatie Punt bij u in de buurt.

  U bent welkom met ál uw vragen. Op diverse dagen op verschillende locaties en op vaste tijden zijn inloopmomenten georganiseerd. Ook als u behoefte heeft aan een kopje koffie, een praatje of als u geïnteresseerd bent in vrijwilligerswerk, dan bent u van harte welkom!

 • Handige links

  Aanvullende informatie die voor u wellicht interessant is, kunt u lezen op:

Trainingen en cursussen

Nieuws

 • Opening 'The Place' van Jong046 in Geleen

  Op 30 mei is de opening van the Place van Jong046. The Place is de nieuwe
  centrale uitvalsbasis van Jong046 in de Westelijke Mijnstreek. Een dynamische
  en informele plek voor het jongerenwerk, haar partners maar vooral voor
  jongeren uit Beek, Stein en Sittard-Geleen. Deze nieuwe locatie is gelegen op de Markt 92 in Geleen. Er is een vast aanbod voor, door en met jongeren opgezet, maar het is vooral een plek waar de deur voor jongeren altijd open staat.

  Lees meer
 • Een mama gesproken

  "Ik heb contact gezocht met de schoolmaatschappelijk werker van mijn kind. Wat fijn dat er iemand is die naar ons verhaal komt luisteren en ons de weg kan wijzen."

 • Gehoord bij het Sociaal Plein

  "Wat fijn dat ik hier altijd terecht kan. Ik word zo nerveus als ik het niet begrijp. Ik weet niet wat ik zonder jullie zou moeten!"

 • Mailtje van opvoeder

  "Bedankt voor het fijne gesprek. Je hebt me veel nieuwe inzichten gegeven. Een fijne benadering die mij veel positieve energie geeft."